Kurser

Avsikten med kurserna är att lära deltagarna grunderna för stretching samt instruera om hur man använder tex. möbler som hjälp för att effektivisera töjningarna. Kurserna är indelade i olika steg där man lär sig ett antal övningar per gång. Utöver nybörjarkurser erbjuder vi också fortsättningskurser med övningar som kan påminna om både Qi Gong och Tai Chi. En viktig komponent i vårt arbete med stretchingprogrammet är att uppmuntra patientens strävan att uppnå sitt mål samt att skapa en vana att arbeta med stretching i sitt vardagsliv – oavsett om denne befinner sig på arbetet eller hemma.

Grundkurs

Grundkursen är basen i VEIDOS-metoden. Här kommer utövaren i kontakt med VEIDOS stretchingövningar med hjälp av VEIDOS erfarna terapeuter och instruktörer. Med hjälp av dessa får utövaren den nödvändiga teoretiska bakgrunden, för att förstå och underlätta utövandet av de praktiska övningarna. VEIDOS filosofi när det gäller undervisning av stretching är att man närmar sig det enskilda via det allmänna. Utövaren lär sig de olika stretchingövningarna för att sedan anpassa dessa övningar till sina egna individuella utgångsställningar.
Vi menar att man inte kan generalisera det individuella. Varje person reagerar på sitt speciella sätt inför varje övning, alla har olika individuell styrka, olika grad av svaghet och därför olika behov. Målet är att ge varje deltagare i grundkursen en egen väg, ett eget instrument för att kunna uppnå bästa möjliga effekt av stretching övningarna. När utövaren har genomgått grundkursen i stretching, är det betydligt lättare för denne att sätta in sig i de övriga posterna, som ingår i VEIDOS stretchoutsystem.