Stretching - Bas

HUR GÅR DET TILL?
I baskursen går vi igenom ett 30-tal övningar som kan utföras hemma såväl som på arbetsplatsen. Övningarna utförs stående, sittande eller liggande med enkla redskap som bord och stol. Varje övning visas i sin grundposition och anpassas individuellt utifrån varje deltagares behov och förutsättningar. Förutom den praktiska delen ingår även teori i syfte att ge deltagarna grundkunskap om smärtuppkomst och rörelseapparatens anatomi.

VARFÖR STRETCHA?
När vi utsätter vår kropp för monotona belastningar, antingen på jobbet, i hemmet eller på fritiden, befinner sig våra muskler och ligament oftare i ett sammandraget än i avslappnat läge. Resultatet blir att lymf- och blodcirkulation försämras och transporten av byggstenar till muskler och ligament går trögare. Även den nödvändiga bortforslingen av slaggprodukter försvåras med stelhet och smärta som resultat. Smärta och värk uppkommer av att nerver som går igenom de stela musklerna och ligamenten kommer i kläm. Men genom systematisk stretching kan vi uppnå ökad elasticitet vilket förbättrar lymf- och blodcirkulation och underlättar bortforslingen av de rörelsehämmande slaggprodukterna.

Resultat: Ökad elasticitet = Större belastningskapacitet, uthållighet och smärtfrihet.

KURSINFORMATION STRETCHING - BAS

Normalt håller vi kursen under sju tillfällen under dagtid eller kvällstid beroende på efterfrågan.

Pris: 900 kr
Förkunskaper: Inga

Är du intresserad av att få veta när nästa kurs börjar - hör av dig till info@veidos.nu eller 018-843 89 00

Obs! Bekväm och ledig klädsel rekommenderas samt ev inneskor

VÄLKOMMEN!