Stretchdans

Allt som är nödvändigt för läkning,
Allt som är nödvändigt för bevarande,
Allt som är nödvändigt för förnyelse,
finns i kroppen.
Livets lag är rörelse.


• Allt i kroppen befinner sig i ständig rörelse
• Rörelsen är det sätt på vilket allting hålls samman, upplöses, repareras och förnyas
• Om rörelsen inte får sitt naturliga utlopp, uppstår stagnation, tröghet i muskler, leder och organ
• Genom stretchdans lägger vi en grund för att låta rörelsen vitalisera vår kropp
• Stretchdansen är ett verktyg som genom ändamålsenliga mjuka töjningsrörelser renar och undanröjer mekaniska hinder
• Rörelseriktningen är så anpassad att de muskler som ska stretchas harmoniseras med varandra under minsta möjliga motstånd

VEIDOS Stretchdans påminner om tai chi och Qigong men är inte det.
Syftet med Stretchdansen kan sammanfattas så här:


a) Töjningsrörelse av muskler och ligament och på det sättet underlätta blod och lymfflödet, vilket i sin tur bidrar till bättre reparation av kroppen, ökad uthållighet och smärtfrihet i leder och muskler.

b) Att lära utövaren styra sina kroppsrörelser i önskad riktning (kroppskontroll) den ökande elasticiteten bidrar till att förbättra synkroniseringen av ligament och muskler så att dessa inte motarbetar varandra, vilket resulterar till större uthållighet per tids- enhet.

c) Att uppnå ett tillstånd av lugn i samband med stretchdansutövandet och att kunna bibehålla känslan av harmoni efter stretchdansen.

När utövaren av stretchdansen riktar uppmärksamheten i utövandet av rörelsen och inte tänker på något annat träder denne in i alfavågtillståndet (Alfavågor 14 -7 Hz). När hjärnvågorna blir långsammare, får de jämnare rytm och framträder som regelbundna våglinjer. Sådana vågor förekommer spontant i tillstånd av avspänning, dagdrömmeri och andra verksamheter, där uppmärksamheten inte är riktad på något visst.
Riktad uppmärksamhet i alfa förekommer också i meditation och är utmärkt tillstånd för tänkande och problemlösning. De flesta människor kommer in i alfatillstånd, om så bara för några sekunder, när de sluter ögonen. Alfatillståndet uppfattas som skönt, lugnt, harmonisk och är förbundet med muskelavspänning och en svag ökning av kroppstemperaturen.

Avsaknaden av stress och spänning i detta tillstånd bidrar till att reparationsarbetet i kroppen effektiviseras avsevärt. Förmågan att använda den inneboende kreativiteten ökar. En lugn glädjande sinnesnärvaro bidrar till att inspirationen och problemlösningsförmågan effektiviseras.
Tänk dig att införliva detta tillstånd i din vardag. När stretchdansen väl behärskas är det ett fantastiskt verktyg där du kan förvandla stress, oro och irritation till lugn, glädje och sinnesnärvaro.
Man kan utöva stretchdansen när som helst på dygnet.
• När du känner dig stressad och behöver gå ner i varv
• När du behöver skapa mera energi i din vardag
• När du känner dig stel i muskler och leder
• När du vill arbeta bort din smärta och värk
• När du behöver frigöra kreativitet eller skapa inspirations stunder

VEIDOS stretchdans tar inte mycket utrymme i anspråk, du kan med fördel utöva hela stretchingdansen eller delar av den när du vill.

Kurs i stretchdans
Stretchdansen har skapats och lärs ut av VEIDOS. Kursen består av en teori del och en praktisk del. Den teoretiska delen är nödvändig för att underlätta den praktiska delen. Kunskap om skillnaden mellan koncentration, meditation, kontemplation och illumination, är nödvändigt för genomförandet av den praktiska inlärningen av stretchdansen.

Träning ger färdighet
Att bara vara närvarande på kursen för att ta del av kursens budskap räcker inte. Man måste kunna sanna budskapet själv. Att dressera något nytt kan vara lätt men det nya som man begriper men saknar förmåga att förstå kan skapa förvirring och ineffektivitet i själva utövandet. Begripandet ger ett litet hum om vad det handlar om. Det är teorin. Förståelsen är summan av praktiskt gjorda erfarenheter, det är tolkningskunskap som överensstämmer med verkligheten, i detta fall målet med stretchingdansen. Förståelsen är summan av lyckade och misslyckade praktiska erfarenheter.
Repetition är alltings kunskapsmoder
Att bara delta i kursen är inte tillräcklig grund för att lära sig stretchdansen, man måste träna ofta mellan kurstillfällena. Det handlar om att kunna dressera organismen så att den ska med lätthet utföra de önskade rörelserna.
Kursdeltagarna har möjlighet att införskaffa hela stretchdansen på dvd. Detta är nödvändigt för att kunna kontrollera att stretchdansträningen utförs på rätt sätt mellan kurstillfällena

Repetitionskurser kommer att erbjudas efter grundkursen. Repetitörerna får då rabatterad kursavgift plus 10% för värvning av en ny deltagare.