Back2life

Med Back2Life har utövaren av VEIDOS stretchoutsystem tillgång till ytterligare ett fantastiskt stretchingverktyg för att lösa upp spänningar i muskler och ligament och lindra smärta och värk i nedre delen av ryggraden.
Detta är möjligt genom den kontinuerliga rytmiska passiva rörelsen som denna apparat åstadkommer. Den är mycket enkel att använda. Allt utövaren behöver göra är att ligga ner och lägga benen på apparaten. Den gör hela jobbet åt dig.
Eftersom Back2life påverkar sammandragna ligament och spända muskler och får dem att spänna av är den lämplig för den som har diskbråck, Osteoarthritis, ryggskott, Ryggradsförträngning (stenos) ryggskott, ischiasbesvär, oroliga ben, allmän stelhet.
I VEIDOS stretchinggym används Back2life också som en avslutande träningspost av träningspasset.

Ur filosofiskt perspektiv kan man säga att verkligheten består av relationer och konsten att tänka i överensstämmelse med verkligheten är att man först måste kunna konstatera dessa relationer. För att kunna göra det behövs fakta. Men fakta kan vara helt onödiga om vi inte kan sätta dessa i sina rätta sammanhang, logiska, psykologiska, biokemiska etc. och för att kunna sätta dessa fakta i sina rätta sammanhang behöver man ett slags system.

VEIDOS Stretch Out-system är ett sådant. Ingen träningspost i sig har isolerad funktion utan tillsammans med de andra träningsposterna som används i rätt tid och i rätt sammanhang, vilket är högst individuellt, ger de det önskade resultatet.

VEIDOS erfarna instruktörer och terapeuter är alltid närvarande på VEIDOS Stretch Out-gym och hjälper dig att hitta den metod som passar dina egna utgångsställningar.