Medicinsk massage

Medicinsk massage. Det är skillnad på olika slags muskelspänning.
I yrkesarbete eller fritidsverksamhet, till exempel felaktig träning, kan muskler utsättas för olika slags monotonier. Gemensamt för dessa är hög spänningsintensitet per tidsenhet. När musklerna sedan palperas och masseras, kan spänningstillstånden likväl visa sig vara kvalitativt olika. I dessa fall ger musklerna med sig efter den systematiska massage som VEIDOS-terapeuten använder.
När musklerna däremot känns stumma, sega, fjädrande beror det på att kotpelarens ligament har tryckts ihop och irriterar närbelägna nerver. Dessa ger då signaler till musklerna att dra sig samman, så att en annan slags spänning uppstår. I detta fall måste VEIDOS´ terapeuter komplettera med andra metoder. De växlar då mellan massage och passiv stretching.