Ljus och Färg Endast i Uppsala

Vad är ljus?
Ljus är nödvändigt för vår överlevnad. Ljuset är intimt förknippat med livet självt och alla dess grundläggande processer, från det mikroskopiska till det kosmologiska perspektivet. Med andra ord, ljus finns runt omkring oss hela tiden.
Vitt ljus innehåller alla färger och olika ljus och färg används överallt i naturen t.ex. som kamouflage eller för att locka till sig saker. Djur och människor kan uppfatta ljus och färger på olika sätt. Detta beror på vilka frekvenser våra ögon klarar av att återge. Det som du ser nedan är det elektromagnetiska spektrumet och det är de frekvenser våra ögon klarar av att återge. Frekvenser är vågor. Ljus och färger är alltså vågor!

Behandling med ljus mot olika åkommor finns omtalat i bevarad indisk medicinsk litteratur från tiden kring 1500 f. Kr. och är även väl beskrivet i tusenårig kinesisk medicinsk litteratur. Typen av ljus och dess styrka varierar helt beroende på vilken åkomma man avser att behandla. Ett vanligt ljusinstrument är laser som har många olika användningsområden.
Vad vi kan konstatera är alltså att ljus och färger påverkar oss. Därför har vi på VEIDOS ett ljusrum för ljusterapi och en Monocrom för färgterapi.