Elektroterapi

Elektroterapier är terapiformer där olika elektroniska apparater för terapeutiskt bruk används enskilt eller tillsammans med andra terapier för att öka effektiviteten av behandlingen.

Galvanisk ström är en läkande svag ström, som är ett utmärkt komplement vid behandling av benbrott, stukningar, svårläkta sår, vävnadssår, besvär i nacke och axlar, ryggskott m.m.

TNS (transkutan nervstimulator, transkutan = genom huden verkande) är en apparat med vars hjälp man kan stimulera till passiva muskelrörelser och även till smärtlindring som höjer behandlingens effektivitet. TNS borde finnas i varje hem. TNS i förening med stretching är en verksam behandlingsmetod mot stelhet och smärta.

Muskelvibrator. Hårt spända, sega muskler uppvisar sämre cirkulation och sämre transport av olika slaggprodukter. Dessa slaggprodukter bildar olika biokemiska komplex, som stelnar och därmed försvårar den nödvändiga näringstillförseln. Resultatet blir att musklerna blir allt stelare. Här kommer muskelvibratorn till undsättning. Med sina mjuka hammarslag mörar den musklerna, vilket underlättar knådningen av dem.

Elektropunktur är en behandling, som sätts in mot akut och kronisk smärta. Smärtområdet behandlas med akupunkturnålar på vilka en svag elektrisk ström påförs.