Laser Endast i Uppsala

Medicinsk laser är ett utmärkt stöd i samband med andra behandlingsformer, då den med sin värmeenergi gynnsamt påverkar det besvärade området. Den laserbehandling VEIDOS utför är avsedd att lindra eller avhjälpa inflammatoriska besvär, såväl akuta som kroniska. Som exempel kan nämnas läkning av sår i samband med skador i muskler och leder, stukningar, vrickningar, ryggskott, ischias, reumatiska obalanser (där det handlar om att påverka densiteten hos vätskeansamlingar som vållar värk och smärta), muskelstelhet, ledbesvär, tennisarm, besvär i nacke och axlar m.m.

Bilden visar behandling av tennisarm.