Medicinsk Thermografi Endast i Uppsala

Medicinsk thermografi är en fysiologisk diagnosmetod avsedd för att kartlägga och påvisa inflammatoriska tillstånd i kroppen.

Med medicinsk thermografi är det möjligt att kartlägga och lokalisera smärta och värk i muskler och leder, både kroniska och akuta i realtid (t.ex. muskelinflammationer, led- och ligamentsskador, diskbråck, whiplashskador, tennisarmbåge, ryggskott, nacksmärtor, nervskador, ms, reumatiska obalanser som artrit eller artros, blodpropp, vaskulit (inflammation i blodkärl), bröstsjukdomar, besvär med tänderna mm). Thermografi används flitigt av kliniskt aktiva veterinärer.

I 2000-Talets Vetenskap Nr1 2015 s 14 säger den brittiske läkaren Patrick Kingsley :

Mammografi utsätter bröstet från strålning och är standarmetoden för bröstundersökningar idag. Jag förordar istället termografi, som är ett sätt att med en värmekamera se hur varma kroppens celler är. I studier har man sett att termografi kan detektera utvecklingen av bröstcancer kanske tio år innan ett mammogram ger utslag.

Exempel på thermografiska bilder:

Vänster bild akut bihåleinflammation före antibiotikabehandling
Höger bild 5 dagar efter antibiotikabehandling

Röntgenbild av instabilitet mellan C1-C3 i nacken

Bilden visar akut ryggskott i övre ländrygg

Hur fungerar Thermografi?

Alla föremål som har en temperatur över absoluta nollpunkten sänder ut infraröd strålning från sin yta. Huden strålar huvudsakligen i området 2-20 mikrometer, med ett klart maximum vid 9-10 mikrometer.
En thermokamera (även kallad värmekamera) fungerar precis som en vanlig digitalkamera, men till skillnad från en vanlig kamera är termokameran designad att fånga in ljus i det infraröda strålningsområdet.

Medicinsk tillämpning

Tekniken att se temperaturskillnader med en värmekamera kallas DITI, Digital Infrared Thermal Imaging. Det som gör DITI unikt är dess förmåga att upptäcka sådant som andra undersöknings-metoder inte klarar av. Röntgen är exempelvis en rent anatomisk undersökning, men DITI kan som enda undersökningsmetod upptäcka och visa fysiologiska förändringar över tid samt metaboliska processer. De temperaturförändringar som detta ger upphov till kan sedan kartläggas och kopplas till exempelvis cancerceller eller nervsystemförändringar, eftersom varje typ av åkomma ger upphov till ett helt unikt värmemönster. Cancertumörer och inflammationer exempelvis ger upphov till temperaturökningar medan nervskador och blodkärlssjukdomar medför temperaturminskningar.
Värmekameran registrerar infraröd strålning och de registrerade pixlarna på thermografibilderna färgsätts på liknande sätt som för gammakameran vid scintigrafi. Scintigrafi är en radioaktiv metod som kan användas för att registrera ämnesomsättningen och blodflödet i skelettet och båda metoderna kompletterar varandra.

Den medicinska värmekameran är speciellt avsedd för hälsoapplikationer. Denna kamera är en av värdens bästa kameror när det gäller infraröd mätning som människokroppen utstrålar. Apparaten har CE-Cerifikat och uppfyller den 93/42/EEG medical devise directive.

På marknaden finns det en uppsjö av olika CE-märkta värmekameror med varierande tillämpningsområde, som förebyggande underhåll, byggdiagnostik, processtyrning, nattövervakning etc. Var och en av dessa kräver olika spektralband och känslighet, men uppfyller inte direktivet för medicinsk användning.

Denna infraröda kameran är resultatet av Dr. Alexey Ovechkins ansträngningar som efter 20 års forskning och tillämpning av thermografi i medicin har sammanfattat thermovisuella symtom på över 200 sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Kameran är utrustad med den nyaste okylda infraröda sensor som har tillverkats med amorft (okristallisk, formlös) kisel. (160x120 pixlar matris)) som ger extremt hög stabilitet och känslighet (0,05 grader C) och ett brett spektral område, 7-14 mikrometer, ger de bästa termiska bilderna på människokroppen. Den moderna infraröda linsen kan undersöka objekt med korta och långa avstånd med samma höga kvalité.
EDP är ett företag som sedan 1980 arbetar inom design och tillverkning av elektronisk utrustning för vetenskaplig utrustning.
EDP har samlat stor erfarenhet med sina 25 år på den internationella marknaden. EDP har skapat en medicinsk värmekamera som heter ”THERMO IEWY som kan visa termiska förändringar av den mänskliga kroppen.

Vad tittar man efter på bilderna?

När man undersöker normala nakna friska individer finns det temperaturvariationer över hela hudytan. Dessa variationer beror på flera faktorer, t.ex. rumstemperaturen. Bortsett från bukhålan, och till viss mån det kvinnliga bröstet, är den mänskliga kroppen termiskt symmetrisk, hudens yttemperatur är väldigt lika på vänster och höger sida av kroppen.
Man tittar och jämför om undersökningsstället är varmare än normal kroppstemperatur eller kallare än normal kroppstemperatur. Man tittar om undersökningsstället är isotermisk dvs. har samma temperatur som motsatta stället på kroppen. Avvikelser från symmetrin 0,8 - 1,0 grader C tyder på problem.

Exempel på detta är inflammation som är en pågående reparationsprocess som kroppen använder sig av för att läka olika skador. För att läkningen skall kunna ske, behövs det reparationsmaterial som transporteras av blodet. Därför utvidgas blodkärlen så att mera blod kommer fram. I och med att mera blod kommer fram så ökas temperaturen och med ökad temperatur följer en ökning av infraröd utstrålning från den del av kroppen där inflammationen finns. Värmehöjningen registreras då av den infraröda värmekameran och på detta sätt registreras värmeskillnaden. Om du har en överaktivitet av sköldkörtel kan man se detta genom värmeökningen över det område där sköldkörteln finns. Cancer stimulerar till ökad blodkärlsbildning för att tumören skall kunna överleva, det ökade blodflödet som följer fångas av värmekameran. Omvänt när det är dålig blodcirkulation t.ex. gaser i magen eller tarmar, kalla fötter eller händer, resulterar detta till mindre värme och mindre infrarödutstrålning vilket registreras av värmekameran och tolkas som lägre temperatur än normalt. Inflammationer i tandköttet registreras lätt med infraröd kamera.

Hur går en undersökning till?

Innan en Thermografisk undersökning måste patienten upplysas om viktiga åtgärder som denne måste genomföra för att utesluta felkällor.

Avståndstagande från träning 24 timmar, från varmt drickande kvällen innan undersökning, all form av solande bör undvikas 5-10 dagar innan undersökningen. Patienten måste avstå från alkohol och starka droger 5 dagar innan undersökningen, inte äta mat 3- 4 timmar innan undersökningen, huden skall vara ren och fri från kosmetika av olika slag.
Pågående infektion med feber ökar temperaturen vilket kan skapa felkällor, ärrbildningar har lägre cirkulation vilket man måste ta hänsyn i samband med utvärdering.

För att utesluta olika felkällor ska den kroppsdel som ska undersökas inte vara täckt av kläder 10-15 minuter innan undersökningen. Lämplig rumstemperatur för vuxna ca 20-25 grader för barn lite högre 22-26 grader. Rummet skall vara fritt från fläktar och inte solbelyst. Kroppsdelen får heller inte utsättas för beröring av något slag eller häftiga rörelser som kan utveckla felkällor. Avståndet mellan värmekameran och patienten är mellan 1-2 meter. Terapeuten justerar kameran och skärpan på dataskärmen, tills bilden är så bra den kan bli. Den eventuella obalansen syns direkt på skärmen.

Fördelar med Thermografi

Med termografi kan man mäta skillnader ner till 0,05 grader C vilket ger andra möjligheter än kliniska undersökning att hitta patologiska processer.

Med termografi kan man följa utläkning av inflammationer efter att det kliniska stadiet avklingat på det viset kan terapeuten med hjälp av termografin utvärdera och ge relevanta råd till patienten, så att denne inte går tillbaka för tidigt till sina idrottsutövningar eller andra vardagsbelastningar som kan resultera till en fördröjd läkningsprocess.

För oss på VEIDOS som arbetar med olika terapeutiska verktyg som medicinsk laser, galvaniska terapier, akupunktur, TENS, elektropunktur, zonterapi, medicinsk massage, osteopathy, biomekanik terapi, passiv stretching, där varje terapi har sina egna diagnosverktyg, är medicinsk thermografi, en ovärderlig fysiologisk diagnosmetod som tillsammans med de andra diagnosverktygen, bidrar till att vi terapeuter lättare kan positionera oss dvs, att vi gör och säger rätt sak i rätt tid och rätt sammanhang. Vi tycker inte att den medicinska thermografin har en isolerad effekt utan bidrar tillsammans med de andra undersökningsmetoderna till att öka effektiviteten av våra behandlingar.

Medicinsk Thermografi är framtidens diagnosverktyg

VEIDOS har använt thermografi i över 14 år och har diagnostiserat otaliga obalanser och kan därmed, med facit i hand, bekräfta thermografins nödvändighet som diagnosverktyg.

Med thermografi kan man alltså diagnostisera obalanser i kroppens värmeutstrålning, vilket även kan göras vid undersökning av de kvinnliga brösten, som ett komplement till traditionell mammografi. Upptäckt av ihållande värmeavvikelser mellan ex de båda brösten, som framkommer genom thermografiundersökning under en undersökningsperiod, skall inte uppfattas som en definitiv diagnos utan som en indikation på förekommen obalans som behöver undersökas närmare med andra undersökningsverktyg än bara thermografi.
En temperaturökning på ena bröstet kan ha flera orsaker och bör om nödvändigt undersökas vidare av behörig läkare.


Orsaker till värmeökning kan vara t ex obalans i lymfsystemet, svullna mjölkkörtlar, infektion och tumör men också vara beroende av var i menstruationscykeln man befinner sig just vid bildtagningstillfället.
Fördelen med thermografiundersökning är att undersökningen är helt ofarlig och alltså helt riskfritt kan utföras med tätare intervaller och vid olika tidpunkter för att följa upp upptäckta obalanser och eventuella förändringar.

Detta verktyg visar och bekräftar patientens besvär som är osynlig för dennes läkare och därmed eliminerar eventuella missuppfattningar som leder till onödiga behandlingsåtgärder samt felaktiga tids- och ekonomiska ramar som belastar skattebetalarna. Varje läkare och terapeut borde ha tillgång till medicinsk thermografi.

Med medicinsk thermografi kan en tidig diagnostik av akuta virusinfektioner i andningsorganen (AVIRS) skapa en större säkerhet. Att lösa detta problem skulle kunna hjälpa till med att kontrollera spridningen av sjukdomar och för att utföra relevanta epidemiologiska kontroller, som skulle kunna begränsa spridning av epidemier.

Medicinska användningsområden klinisk thermovisual diagnosverktyg innefattar

Sjukdomar
- Rinit
- Kurvor av nässkiljeväggen
- Sinuit
- Halsfluss
- Adenoid vegetation
- Öronsjukdomar
- Larynxsjukdomar

Sjukdomar i andningsorganen
- Akut luftvägsinfektion
- Bronkit
- Lunginflammation
- Andningsskydd allergosis och bronkialastma
- Andra sjukdomar och sjukdomstillstånd

Matsmältningssjukdomar
- Sjukdomar i matstrupen
- Sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen
- Sjukdom i gallblåsan och gallvägarna skrifter
- Leversjukdomar
- Sjukdomar i bukspottskörteln
- Sjukdomar i tarmen

Urinvägssjukdomar
- Pyelonefrit
- Blåskatarr
- Urinvägsinfektion
- Urolitiasis
- Nephroptosis

Kärlsjukdomar
- Vegetativ neuros
- Raynauds sjukdom och syndrom
- Arteriell hypertension
- Hjärt-kärlsjukdomar
- Arytmi
- Valvulär defekt
- Sjukdomar i stora artärer
- Sjukdomar i venes

Endokrina sjukdomar
- Sköldkörtelsjukdomar
- Diabetes mellitus

Hematologi och immunologi
- Sekundär T-cells immunbrist
- Thymomegalia
- Leukemi

Manliga sjukdomar
- Sjukdomar i prostata
- Sjukdomar i testiklarna

Gynekologi och obstetrik
- Sjukdom i äggstockarna
- Sjukdom i livmodern
- Dysmenorré
- Sjukdom av graviditet
- Sjukdom i post-leveransperiod

Bröstsjukdomar
- Bröstcancer
- Benign bröstsjukdomar
- Mastit

Neurologiska sjukdomar
- Cerebral asteni
- Cerebral ateroskleros
- Intrakraniell hypertoni
- Ansiktsförlamning
- Sjukdomar i perifera nerver

Sjukdomar i rörelseorganen
- Vertebrala osteochondrosis
- Intervertebral bråck
- Ledsjukdomar

Traumatologi och ortopedi
- Vertebrala instabilitet
- Skolios
- Höftleden dysplasi
- Trauman i skelett och leder
- Trauman av mjuka vävnader
- Trauman i perifera nerver
- Burn

Infraröd thermografi i kirurgi
- Inflammation och purulent sjukdomar
- Sår och sårinfektion
- Bråck i bukväggen
- Thermografi i transplantology
- Intraoperation thermografi

Hudsjukdomar
- Dermatit
- Psoriasis
- Hudtumörer

Tandvård
- Inflammation sjukdomar i munhålan
- Maxillofacial sjukdomar
- Thermovisual kontroll i förebyggande tandvård