Hårmineralanalys Endast i Uppsala

VARFÖR ANVÄNDA HÅR?
Hår är en utmärkt vävnad att använda för mätning av kroppens mineralstatus. Det är både lätthanterligt och tillförlitligt. Kliniska undersökningar har visat att ett riktigt insamlat hårprov avslöjar kroppens nivåer av såväl livsviktiga mineraler som farliga toxiska ämnen.
En hårmineralanalys avslöjar på ett unikt sätt den inre miljön i kroppens celler under en längre tidsperiod, vilket andra analysmetoder har svårt att visa.

VAD ÄR EN HÅRMINERALANALYS?
Hårmineralanalysen är en mätmetod som mäter mängden mineraler i håret. Det insamlade hårprovet, som tas genom att klippa ca 2-3 cm av håret i nackpartiet, skickas till Trace Elements Inc. Som är ett federalt auktoriserat laboratorium. Där prepareras håret, för att sedan genom en mängd olika kemiska och högtempererade processer genomgå en mycket avancerad och högsofistikerad analys av mineralinnehållet. Mängden mineraler i håret speglar mineralmängden i kroppen.

VARFÖR BÖR MAN TESTA SIN MINERALNIVÅ?
Mineralerna är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen.
• Zink är involverad i produktionen, lagringen och utsöndringen av insulin och är även nödvändig för tillväxthormonerna.
• Magnesium behövs för normal muskelfunktion, framförallt hjärtats. Brister associeras med oro, ångest och ökad risk för hjärtproblem.
• Kalium är viktig för normal näringstransport till cellen. Brist kan orsaka muskelsvaghet, depression och apati.
• Förhöjda värden av natrium associeras med högt blodtryck.
Enligt den kände näringsspecialisten Dr.Henry Schroeder är mineralerna kroppens livgivande processer, och utan dem skulle allt liv upphöra att fungera.

VANLIGA ORSAKER TILL MINERALOBALANS:
• Ensidig och förädlad kost.
• Tungmetaller i närmiljön.
• Stress. Fysisk såväl som emotionell.
• Planlöst konsumerande av mineraler och vitaminer.
• Medicinering.
• Medfödda brister och obalanser.

EXEMPEL
• Trettio till fyrtio dagar efter en akut blyexponering kan det vara svårt att upptäcka förhöjda värden i blodet. Detta beror INTE på att blyet har lämnat kroppen. Istället har det lagrats in i kroppsvävnader såsom levern, benstommen, tänderna och håret. En håranalys avslöjar den faktiska blyförekomsten i kroppen.
• Man kan ha så låg kalciumnivå i kroppen att det t o m orsakar svår benskörhet utan att anmärkningsvärda förändringar upptäcks i en blodtest. En hårmineralanalys kan däremot avslöja eventuella brister.
• Man kan lida av anemi långt innan en blodanalys avslöjar det låga järnvärdet. En hårmineralanalys kan däremot avslöja en anemi långt innan kliniska symptom föreligger.

UTFORMNING AV NÄRINGSPROGRAM
Det är en absolut nödvändighet när man utformar ett kosttillskottsprogram att man har en klar bild av kroppens biokemi. Hårmineralanalysen är ett utmärkt hjälpmedel för läkaren/terapeuten. Istället för att famla i blindo och gissa sig fram förser den läkaren/terapeuten med en komplett bild av varje enskild patients näringsstatus och ingen annans.
Med varje analyssvar medföljer förutom mätresultatet även ett komplett skräddarsytt åtgärdsprogram.

TRACE ELEMENTS, Inc.
Trace Elements, Inc. är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare på humansidan och veterinärer och djurägare på djursidan med högklassiga hårmineralanalyser.
Trace Elements, Inc. är idag världsledande inom detta område och anses göra världens i särklass mest tillförlitliga hårmineralanalyser.
Grundaren av Trace Elements, Inc., Dr David L. Watts är internationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen och anlitas som föredragshållare världen över. Dr. Watts internationella storhet ger ytterligare garanti för Trace Elements högt ställda kvalitetskrav.

FÖRDELAR MED HÅRMINERALANALYSEN
• Hårprovet går enkelt och snabbt att samla in och är helt smärtfritt
• Håranalysen är relativt billig jämfört med andra analysmetoder.
• Långvariga förändringar i kroppens mineralbalans upptäcks lättare än i blod.
• Koncentrationen av de flesta spårämnen är signifikant högre i hår än i blod.
• Håret visar kroppens biokemi under en längre tidsperiod.
• I en vetenskaplig studie från 1980 (*600/3-8-089) fastslår EPA i USA (Environmental Protection Agency) att hår är en lämplig vävnad att använda för att mäta eventuell tungmetallsbelastning i kroppen.