Akupunktur

Akupunkturläran medger att människokroppen består av meridianer som enligt den kinesiska läran är kanaler för livsenergin och varje meridian motsvarar ett visst organ. När det uppstår störningar i livsenergiflödet uppstår obalans i motsvarande organ. Ur akupunkturläran skapas system som genom att sticka in nålar på bestämda områden i kroppen korrigerar energiflödet så att balans uppstår.

Endast i Uppsala