VEIDOS är ett biopsykodynamiskt hälsocenter som behandlar både akuta samt kroniska besvär i rygg, nacke och axlar. Vi behandlar även uppkomna symtombesvär som t ex stelhet, smärta, värk i nacke, spänningshuvudvärk, migränliknande huvudvärk, tennisarmbåge, golfarmbåge, frusen skuldra, nackspärr, ryggskott, ischias, illamående och onormal trötthet som ofta är ett resultat av just dessa besvär. Undersökning och kontroll av patientens HELA situation är en förutsättning för att finna en terapi som passar just den individen.

Veidos bedriver ideell verksamhet
Veidos är en ideell förening. Föreningen har till huvudsakligt ändamål att främja verksamhet som gagnar människors hälsa och utveckling. Föreningen är ägare till varukännetecknet och firmanamnet Veidos. Föreningen äger till fullo Veidos AB. Veidos AB har till huvudsakligt syfte att bedriva verksamhet som utgörs av biopsykodynamiskt hälsocenter, utbildningar, bokutgivning och informationsspridning. Veidos AB har sitt huvudkontor i Uppsala och bedriver sin verksamhet förutom i Uppsala även i Göteborg och Kristinehamn.

Visste du att...
Veidos är ett gammalgrekiskt ord som har ett nära samband med det indiska ordet ”veda” vilket är sanskrit för kunskap, vetande. Språkhistoriskt är det detsamma som vårt svenska ord ”veta”. Ordroten är ”vid” eller ”id” som betyder se (jmfr med latinska video = ”jag ser”). Nominativformen veidos kan således betyda både veta och se, vilkas verksamheter är närbesläktade med varandra. I svenskan har vi ju ordet inse som sammanbinder både seendet och vetandet; att skåda och att förstå. För den intresserade finns en intressant och uttömmande förklaring om ordet veidos att läsa här.

Lite historia...
1995: Föreningen proVISTA grundas för att hålla kurser och föredrag.
1999: De första externa föredragen hålls.
Stretchingkurser samt föredrag hålls under många år i inhyrda lokaler på Katedralskolan samt på plats hos uppdragsgivare i form av företag och föreningar.
2002: Det första planeringsmötet genomförs för att börja producera och distribuera Stretch Out - pausprogram för CD-rom, främst till företag.
2009: Medlemsantalet i föreningen har förändrats och produktionen av de egentillverkade stretchingredskapen ribbstolen Stretchas och stretchingsnodden Snoddas tar fart i en källarlokal i en bostadsrättsförening.
2010: proVISTA har vuxit sedan några år tillbaka och börjar rusta den egeninskaffade lokalen på Vaksalagatan 45 i Uppsala.
2011: Verksamheten öppnar i den nyrenoverade lokalen med tre behandlingsrum, eget Stretch Out-gym för rehabilitering och habilitering, Ljusterapi och Monocrom färgterapi. Kurs- och föredragsverksamheten utökas med fler stretchingkurser samt föredrag som nu kan hållas i de egna lokalerna, med både egna och inhyrda föreläsare.
2015: proVISTA introducerar efter många års utvecklande, sin unika Vinschas-metod i rehabilitering- och habiliteringssammanhang!
2017: Appen Stretch Out för Android lanseras, med ett flertal program för stretchingpauser på kontoret, i lunchrummet eller hemmavid.
2019: Verksamheten utökas till både Göteborg och Kristinehamn! Samtidigt byter vi namn till VEIDOS!