Helena Edlunds konkreta och välskrivna berättelse utifrån egna erfarenheter inifrån Svenska kyrkan är en chockerande ögonöppnare om hur religion och trosideologi blivit politik och också om hur fina ord om medmänsklighet, öppen debatt och yttrandefrihet är… just bara fina ord.
I praktiken är en medborgare ingenting värd om frågeställningarna och åsikterna inte passar in i den politiskt färgade och trånga åsiktskorridor som råder. Boken är en personlig beskrivning av hur en människas liv kan slås i spillror av personer på maktpositioner, och samtidigt väl underbyggd av fakta och fylld med referenser. Den kommer att för alltid förändra din syn på både Svenska kyrkan och på politiken i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet.

Bör du läsa den här boken?

Du som vill veta hur Muslimska brödraskapets svenska gren har tagit sig in i svensk toppolitik och därmed in i Svenska kyrkan genom Socialdemokraterna bör läsa Helena Edlunds bok.

Du som vill veta hur Svenska kyrkan som predikar om och säger sig stå för förlåtelse, respekt, solidaritet och medmänsklighet men som i praktiken mobbar, fryser ut och genom lögner smutskastar sina egna bör läsa Helena Edlunds bok.

Du som antog att Svenska kyrkan enbart är en ideologiskt driven organisation byggd på kristna värderingar och du som inte hade en aning om hur det starka politiska inflytandet från vänsterkanten sakta raderar ut Svenska kyrkans grundläggande pelare bör läsa Helena Edlunds bok.

Du som inte hade en aning om hur politiskt viktig Svenska kyrkan är för socialdemokratins nära samarbete med Muslimska brödraskapet och Sveriges Muslimska Råd (SMR) för införandet av islam måste läsa Helena Edlunds bok.

Du som tror att yttrandefrihet, demokrati, svenska kristna värderingar och värnandet om landet Sverige och svenska mänskliga rättigheter råder inom svenska politik, inom Svenska kyrkan och för alla medborgare i vårt avlånga land ska definitivt läsa Helena Edlunds bok.

Helena Edlund prästvigdes 2005 och har bland annat tjänstgjort som fängelsepräst i Malmö och som präst inom utlandsstyrkorna i Afghanistan och Kosovo. Under hösten 2016 startade hon tillsammans med två kollegor Facebook-gruppen Mitt Kors, för att visa solidaritet med världens förföljda kristna. Gruppen samlade på kort tid över 15 000 medlemmar och uppmärksammades i svensk och internationell media. Men att stå upp för kristendomen och förföljda kristna var tydligen kontroversiellt inom Svenska kyrkan och Helena Edlund tvingades av starka krafter bort från sin tjänst som präst.