6. Värk och stresstillstånd

Vi i VEIDOS har genom vårt terapeutiska arbete kommit fram till att stelhet i muskler och ligament hänger ihop med försämrad styrka och uthållighet. Vi har därmed även konstaterat att smärta i muskler och ligament är ett direkt resultat av stelhet och inte av svaghet. När vi tillämpar passiv stretching som ett led i våra behandlingar eller i samband med undervisning i aktiv stretching, kan vi i efterhand lätt konstatera tydliga och varaktiga förbättringar av patientens tillstånd. Vi drar därför slutsatsen att stretching är en betydligt mer överlägsen rehabiliteringsform än många andra tekniker som medför att redan belastade muskler och ligament belastas ytterligare.

Psykosomatiskt

Många av våra patienter säger: ”när jag är stressad blir jag stel och får ont i musklerna”. Patienten tolkar då sitt tillstånd som en psykosomatisk reaktion. Detta behöver dock inte vara hela sanningen. Man ska inte behöva få ont när man befinner sig i ett mental eller emotionellt stresstillstånd. Det är nämligen normalt att muskler och ligament drar ihop sig i samband med emotionell och mental stress. Detta gäller även vid fysisk stress (när man exempelvis har bråttom med att bli färdig med sin uppgift på arbetet eller hinna i tid till träningen). Men när en person som redan har stela och sammandragna muskler och ligament utsätter sig för emotionell, mental eller fysisk stress resulterar det i att musklerna och ligamenten drar ihop sig ytterligare. Nerverna kommer därmed i kläm, och smärta i varierande grad kan uppstå. En människa med bättre elasticitet har större marginaler för att belasta kroppen, vilket också innebär att man har ”råd” att utsätta sin organism för mental, emotionellt eller fysisk stress utan att denna framkallar smärta.

Somatopsykiskt

När man på grund av värk är fysiskt hindrad att utföra sina arbetsuppgifter eller att omsätta sin kreativitet på fritiden, arbetet eller hemma och då smärtan tvingar en att ligga sömnlös på nätterna, blir man inte glad precis. Istället bryts humöret sakta ner och en olustig, lättiritterad känsla tar över. Man får svårt att koncentrera sig, och det man tidigare uppfattade som enkla uppgifter börjar nu kännas som oöverstigliga hinder. Man vet, känner och inser att kroppen inte kan utföra det man önskar och vill. Man känner sig fången i sin egen kropp. Detta tillstånd kallar vi för somatopsykiskt. Man kan sammanfatta det som att man får psykiska besvär på grund av fysisk smärta eller värk.

Ligament

Kroppens alla ligament finns under musklerna och har genom sin uppbyggnad stor draghållfasthet. Detta förhindrar därmed extrema vridningsrörelser samt understöder musklerna i deras stabiliserande funktion.