4. Stretching

Stretching och stretchingrörelse är centrala begrepp i vår förenklingsfilosofi. Genom att stretcha på rätt sätt uppnår vi snabbt ökad belastningskapacitet, elasticitet och uthållighet. För att motivera våra argument vill vi först skapa en bild av rörelse- och stödjemekanismen: Skelettet består av ben och kotor som är sammanfogade med varandra. Kotorna hålls samman med hjälp av mellankotskivor och ligament. Det är dessa som binder ihop skelettdelarna och ger stabilitet. Ligamenten finns under musklerna, har genom sin uppbyggnad en stor draghållfasthet och förhindrar bl.a därmed extrema vridningsrörelser samt understödjer musklernas funktion. Mellankotsskivan (discus intervertebralis) består av en trådbroskring (anulus fibrosus) som är sammanfogad med kotkropparnas broskklädda ytor. Inne i anulus fibrosus finns en äggformad gelatinös kärna (nucleus pulposus) som fungerar som ledhuvud och gör att kotan kan rotera i olika riktningar.

Alltså det som binder och ger stabilitet är leder, ligament och mellankotskivor, och det som rör skelettet är muskler.

Förutsättning för att leder, ligament och muskler ska hålla sig rörliga och mjuka är att de liksom allt annat i kroppen ständigt förnyar sig. Men för att detta skall kunna ske behövs ”förnyelsematerial” (byggstenar bestående av mineraler och näringsämnen) vilket i sin tur transporteras av blodet. Från blodet överförs nu förnyelsematerialet till den extracellulära vätskan som omger vävnadscellerna. Även signalämnen och hormoner sprids till kroppens celler via detta vätskesystem. Via den extracellulära vätskan avlägsnas också metaboliska avfallsprodukter, vilket är nödvändigt för cellernas pågående och underhållande funktion. Ett dåligt flöde kan resultera i en alltför snabb uppbyggnad av slaggprodukter, i och utanför cellerna, vilket i sin tur kan orsaka intracellulär stelhet som kan leda till störningar i cellernas metabolism och ge dålig elasticitet.

Ett dåligt flöde kan alltså vara resultat av att muskler och ligament ofta befinner sig i ett tillstånd av belastning eller sammandragning.

Mellankotskiva

Ligament

Kroppens alla ligament finns under musklerna och har genom sin uppbyggnad stor draghållfasthet. Detta förhindrar därmed extrema vridningsrörelser samt understöder musklerna i deras stabiliserande funktion.