3. Autonoma nervsystemet

Autonoma nervsystemet (ordet autonom kommer av det grekiska autonomos, vilket betyder ”som lever efter egna lagar, självstyrande”) är den del av vårt nervsystem som fungerar oberoende av vår medvetna vilja, såsom andning mm. Tänk om du skulle tvingas komma ihåg att andas hela tiden eller att få hjärtat att slå samtidigt som du ställer om dina pupiller och linser varje gång du ska ändra blicken. Hur lätt skulle det vara?
Tänk i stället att hjärtats, andningens och ögonens funktioner styrs automatiskt utan att du behöver tänka på det. Med det menas att livsviktiga funktioner i din organism sköts om av det autonoma nervsystemet. Detta system består av två avdelningar som balanserar varandra. De kallas för det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Det ovan nämnda nervsystemet förmedlar information via förlängda ryggmärgen (som går genom kotpelaren) och via ryggmärgsnerverna, vilka först passerar mellan ryggradskotorna och därefter genom ligamenten och musklerna. Detta påverkar även inre organ och muskler. När ligament och muskler drar ihop sig på grund av en monoton belastning, fysisk som psykisk, resulterar det i att nerverna kommer i kläm, vilket kan öka risken för att det förmedlas felaktig information som slutligen framkallar smärta.

Autonoma nervsystemet

SympaticusParasympaticusPåverkar
ÖkarMinskarHjärtfrekvensen
StimulerarPåverkar ejKamrarnas kontraktions-kraft
Vidgar cholinergiska fibrerSammandrager adrenergiska fibrerBronkerna
SammandragerPåverkar ej (med några få undantag)Andra artärer
HämmarStimulerarTarmsekretionen
HämmarStimulerarTarmsekretionen
HämmarStimulerarBlåstömningen
KontraherarRelaxerarTarmsphintrarna
KontraherarRelaxerarInre blåssphikter
Orsakar ett seröst flöde beträffandetOrsakar ett seröst flöde beträffandetSalivsekretion
StimulerarPåverkar ejBinjuremärgsekretionen
Stimulerar cholinergiska fibrerPåverkar ejSvettkörtlarna
VidgarSammandragerPupillen

Ryggmärgsnerver

Ligament

Kroppens alla ligament finns under musklerna och har genom sin uppbyggnad stor draghållfasthet. Detta förhindrar därmed extrema vridningsrörelser samt understöder musklerna i deras stabiliserande funktion.