2. Tankar och känslor

Eftersom tankar och känslor skapar ständiga aktiviteter i hjärnan, påverkar dessa olika funktioner i vår kropp, exempelvis minne, rörelser, lukt, smak, hörsel, balans, känsel, syn samt våra endokrina körtlar. De centra i hjärnan som styr sinnena påverkar en annan del av hjärnan, nämligen hypotalamus som via hypofysen styr olika funktioner i kroppen.
När vi blir stressade eller känner oss hotade, aktiveras hjärnstressystemet som genom hypofysen stimulerar binjurarna att utsöndra stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol. Även aktiviteten i sköldkörteln ökar. Sköldkörteln fungerar i kroppen som ett syrgasspjäll som genom produktion av hormoner bland annat stärker stresstoleransen. På det viset förbereds kroppen för flykt- eller kampreaktion. Men när organismen allt oftare, dag efter dag månad efter månad år efter år, befinner sig i ett stresstillstånd, börjar problemen.

Gör dig följande bild: Du gör en stark mental, emotionell och fysisk insats på din arbetetsplats. När arbetet sedan är slut och du behöver lämna arbetsstressen bakom dig – vad gör du då? Kanske du fortsätter att belasta kroppen och hålla organismen på en hög nivå av aktivitet genom hård träning såsom workout, styrketräning, löpning eller liknande. Nu är det någon som kanske säger att genom att träna hårt efter arbetet kan man nollställa sig eftersom det hårda träningspasset tar över och avleder arbetsstressen.
Tanken är riktig tycker vi på VEIDOS. Energin följer tanken. Man förstärker det man uppmärksammar, på gott och ont.
Men i detta fall är det mest på ont, eftersom man ersätter en stress med en annan. Vi menar att det är ett högt pris att betala för den som först arbetar 8 timmar om dagen och sen fortsätter med ett belastande träningspass. Organismen får ingen chans att slappna av, eftersom ett hårt tränings- eller arbetspass tvingar kroppen in i ett tillstånd av förhöjd spänning, så att den sedan behöver rehabiliteras för att återfå sina fulla funktioner.
Nedan finns en tabellöversikt över de obalanser som kan inträda i samband med överaktivitet i stressystemet.

När arbetsdagen är slut

Bara för att arbetsdagen är slut innebär det inte att våra tanke- och känslosystem också har slutat arbeta för dagen, utan bearbetningen av de dagliga händelserna fortsätter, både medvetet och omedvetet. I vissa skeden kan minnen av händelser under dagen göra sig påminda tex. saker man glömt göra osv. Detta kan splittra uppmärksamheten och stressa hjärnan vilket kan innebära att man går igenom och repeterar tidigare händelser under arbetsdagen med risk att reaktivera upplevelsen av de stressfaktorer som man var involverad i tidigare på dagen.
Ovanstående kan föra med sig att organismen fortsätter att befinna sig i en spänt tillstånd därför är det viktigt att göra ett medvetet avslut på arbetsdagen vilket vi kallar "att nollställa sig". Nollställa sig gör man genom att stretcha sina spända muskler efter ett bestämt system samt avsluta med djupavspänning där man mentalt går igenom hela organismen för att söka efter spänningar att lösa upp.

Rehabilitering

Vi från VEIDOS tycker inte att man kan generalisera det individuella. Varje spännings- eller smärttillstånd är högst individuellt. Även om besvärets karaktär yttrar sig på samma sätt på olika individer behöver inte orsaken till besvären ha samma ursprung.
Vi skräddarsyr en behandlingsform med utgångspunkt från individens egna förhållanden och målet är att ge varje klient en egen väg och ett eget program för att uppnå bästa möjliga resultat.
De terapier som vi använder oss av är: medicinsk massage, biomekanisk terapi (ledarticulering), osteopati, ljusterapi, singlettsyreterapi, färgterapi, thermografi,TNS, galvanisk ström, laser, akupunktur, passiv och aktiv stretching, coaching,

Effekter i samband med stress och monoton belastning

Effekter…som kan leda till
Ökad hjärtverksamhetHjärtklappning, oregelbunden puls
Snabbare och kortare andningOnormal trötthet, dåligt minne, vimsighet och sämre immunförsvar
Hårdare sammandragning av muskler och ligament som förberedelse för ökad aktivitetMuskelstelhet, smärta och ryggbesvär
Förhöjt blodtryckHuvudvärk, migrän, tinnitus
Hämmad tarmrörelseKatarrer, magsår, förstoppning och ökad gasbildning
Minskat salivflödeTorrhet i munnen
Ökad utsöndring av socker från levern via blodet till musklernaStörning av blodsockernivån
Minskat blodflöde till njurarnaStörningar i urinens utsöndring och sammansättning
Hormonella obalanserMenstruationsstörningar

Ovanstående lista kan göras längre!