1. Organismen

Organismen är en fulländad organisation vilken är utformad på ett harmonisk sätt. (Ordet harmoni från grekiskan och betyder från början ”sammanfogning”) Tänk på din organism som ett verktyg som du använder många av dygnets timmar. Föreställ dig organismen som en enhet. Denna enhet består av olika delar såsom nervsystem, körtlar, blod, organ, muskler och skelett osv. Föreställ dig att dessa delar är ömsesidigt beroende av varandra och tillsammans fungerar enhetligt och harmoniskt. Din kropps olika delar skiljer sig åt till form och funktion och tjänar olika syften. Din kropps välbefinnande beror på om dessa delar fungerar rätt och är riktigt anpassade till varandra.

Varje kroppsdel och varje organ består i sin tur av vävnader, celler, molekyler och atomer. Allt detta hålls samman av organismens form, vilken påverkas av din intelligenta vilja och energi. Mental, emotionell och fysisk stress kan lätt försätta din vilja och energi i obalans. Denna resulterar i störningar av kroppens kapacitet och hindrar denna från att kunna fungera ändamålsenligt. Denna obalans kan visa sig i form av muskelspänningar, huvudvärk, stelhet, smärta och disharmoni.

Vi styrs idag av informationssamhällets allt högre krav på flexibilitet, vilket i sin tur styrs av tids- och ekonomiska ramar vilket kräver ökad arbetstakt och komplicerade arbetsuppgifter.
Därför krävs en kropp med stor flexibilitet för att kunna klara denna belastningsintensitet.